İran Menşeli Polyester Elyaf ve BOPP Filmlere Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

İran Menşeli Polyester Elyaf ve BOPP Filmlere Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile halen önleme tabi olan polyester elyaf ve BOPP filmler için yeniden iki ayrı korunma önlemi soruşturması açıldı.

2020 yılı içinde kendiliğinden yürürlükten kalkacak olan bu önlemlerin devamı için yerli üreticiler yeni soruşturmalar açılması talebinde bulundu ve bu talepleri Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

BOPP filmlerdeki önlem, miktar kısıtlaması (kota) şeklînde uygulanırken; polyester elyaf içinse yüzde 19 oranında ek mali yükümlülük tahsil ediliyor.

Açılan Soruşturmalarda ilgili taraf olarak kabul edilmek istenen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya sivil toplum kuruluşlarının 30 gün içinde ilgili soru formunu doldurarak sürece müdahil olmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 94 kelimedir.