İran Menşeli Polyester Elyafı İthalatına Korunma Önlemi Alındı

İran Menşeli Polyester Elyafı İthalatına Korunma Önlemi Alındı

5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla İran menşeli 5503.20.00.00.00 tarifesinde yer alan polyesterden sentetik lif ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

21 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu ürünün İran'dan ithalatında ilk yıl eşyanın CIF değerinin yüzde 18.5’i oranında ek mali yükümlülük tahsil edilecek.20 Eylül 2023 tarihine kadar  yürürlükte kalacak olan bu korunma önlemi yıllara göre 50 baz puan azaltılarak uygulanacak.

Bilindiği gibi korunma önlemleri firma bazında ayrıma gidilmeksizin önleme konu ülkenin bütününe uygulanıyor. DTÖ sistemi içerisinde görece daha istisnai olarak ortaya çıkması beklenen ciddi zarar ve ithalatın yıkıcı etkisini önlemek için öngörülen bu önlem türü ülkemiz tarafından sıklıkla uygulanıyor. İran’dan polyester elyaf ithalatına karşı 2013 yılından bu yana korunma önlemi uygulanmaya devam ediyor.


Bu makalenin uzunluğu 124 kelimedir.