İran Menşeli Polyester Elyafına Korunma Önlemi

İran Menşeli Polyester Elyafına Korunma Önlemi

Bakanlar Kurulu, İran menşeli 5503.20.00.00.00 tarifesinde yer alan polyesterden sentetik lif ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verdi.

21/09/2017 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu ürünün İran'dan ithalatında ilk yıl eşyanın CIF değerinin %20'si oranında ek mali yükümlülük tahsil edilecek.

3 yıl yürürlükte kalacak olan bu korunma önlemi yıllara göre 50 baz puan azaltılarak uygulanacak.

Bilindiği gibi korunma önlemleri firma bazında ayrıma gidilmeksizin önleme konu ülkenin bütününe uygulanıyor. DTÖ sistemi içerisinde görece daha istisnai olarak ortaya çıkması beklenen ciddi zarar ve ithalatın yıkıcı etkisini önlemek için öngörülen bu önlem türü ülkemiz tarafından sıklıkla uygulanıyor.

Bu makalenin uzunluğu 97 kelimedir.