İran Taşıtlarına Uygulanan Gümrük İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

İran Taşıtlarına Uygulanan Gümrük İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

Ülkemiz ile İran arasında 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan Uzlaşı Metni çerçevesinde alınan kararlara İran tarafının uyulmaması üzerine İran plakalı taşıtlara uygulanacak gümrük prosedürlerinde 14 Nisan 2015 tarihinde bazı kısıtlamalar yapılmıştı.

Bu çerçevede, İran plakalı taşıtların ülkemizi terk edeceği sınır kapısı esas alınarak en fazla (kat edeceği mesafe (km) X 0.32 (litre/km) + 75 (Litre/ihtiyat payı) formülü üzerinden tek yön için belirlenecek akaryakıt miktarı ile ülkemize girişlerine izin verilmesine; transit taşımalarda İran plakalı taşıtların 24 saatlik sürede en fazla 500 km sürüş yapmasına izin verilecek şekilde otomasyon sisteminde düzenleme yapılarak bu süreden önce gelen taşıtların bekletilerek geçişlerine izin verilmemesi uygulamaları devreye alınmıştı.

Ülkemizle İran arasında 2-3 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan Protokolle transit taşımalarda uygulanan akaryakıt miktar kısıtlaması ve süre kısıtlaması uygulamalarının bütün sınır kapılarında karşılıklı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu yöndeki uygulama değişikliği Gümrükler Genel Müdürlüğü talimatı tüm gümrük idarelerine gönderilmiştir.


Bu makalenin uzunluğu 141 kelimedir.