İran ve Hindistan Arasında TPSA Anlaşması

İran ve Hindistan Arasında TPSA Anlaşması

Hindistan Hükümeti, Hindistan ile İran arasında ticaret politikası savunma araçları konusunda bir uzmanlar heyeti kurulmasını öngören mutabakat zaptını onayladı.

Hindistan ticaret politikası önlemlerini dünyada en etkili şekilde uygulayan ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. İran ile oluşturulacak uzmanlar heyetinin hem ikili ilişkileri geliştirme hem de Hindistan tecrübelerinin İran'a aktarılması açılarından önemli bir etki doğurması bekleniyor.

Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmayan İran damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri başta olmak üzere ticaret politikası savunma araçları konusundaki teknik altyapısını bu şekilde geliştirmeyi ve son dönemde sıklıkla karşı karşıya kaldığı bu tür önlemelere karşı savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu makalenin uzunluğu 91 kelimedir.