İran'a Damping Soruşturması Açıldı

İran'a Damping Soruşturması Açıldı

Aschem Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden İran menşeli polistirenlere yönelik olarak damping soruşturması açıldı.

Soruşturma konusu ürün 3903.19.00.00.00 no'lu GTİP altında sınıflandırılan genleşebilenler dışındaki diğer ürünleri kapsamaktadır.

Yapılan ön değerlendirmede İran menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının 2015-2017 döneminde yükseldiği, bu dönemde İran menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının pazar payının arttığı ve İran menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2017 yılında baskıladığı tespit edildiğinden yerli üreticinin başvurusu uygun görülerek soruşturmaya dönüştürülmüştür.

İlgili tüm tarafların 37 gün içinde soru formlarını doldurarak sürece müdahil olması gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 82 kelimedir.