İthalatta Gözetim Uygulamaları

İthalatta Gözetim Uygulamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan Gözetim Tebliğleri ile ithalatta gözetim uygulamalarında yeni düzenlemeler yapıldı.

12 Haziran 2018 tarihli Tebliğ ile 3207.40.85.00.00 GTİP'te sınıflandırılan cam hamuru ve diğer camların ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi tutuldu.

13 Haziran 2018 tarihli Tebliğ ise 8431.31 GTİP'te sınıflandırılan asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait aksam ve parçaların (boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli, asansör kılavuz rayları vb.) ithalatında uygulanmakta olan gözetim kıymetlerini değiştirdi.

Daha önce kg başına 4 ila 50 USD olarak uygulanan gözetim kıymetleri yeni düzenleme ile 1-4-25 kg/USD şeklinde yeniden belirlendi.

Ayrıca, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacağı hükmü de Tebliğe ilave edildi.

Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.