İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ithalatta alınan ilave gümrük vergisi uygulamasında değişikliğe gidildi.

Yeni uygulamaya göre ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren “İhracatçı Beyanı”nın, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.

Ayrıca, gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde ise “İhracatçı Beyanı”na da gerek kalmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 72 kelimedir.