İthalatta Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulaması

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 3920.51.00.00.00 GTİP'li Polimetil metakrilikler için fiyat bazlı gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.

Söz konusu ürünlerden kalınlığı 12 mm ve altında olanlar için kg başına 10 $; üstünde olanlar için ise 6 $ gözetim fiyatı belirlendi.

Bu fiyatların altındaki ithalat talepleri için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden gözetim belgesi alınması gerekiyor ve fiili uygulamada bu belge düzenlenmiyor.

Fiili uygulamada,gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyan ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde Gözetim Belgesi aranmıyor. Ancak bu şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin Gözetim Belgesini ibraz etmesi zorunlu tutuluyor.

Söz konusu Tebliğ 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.