Japonya İthalatına Uygulanan Radyasyon Kontrolü

Japonya İthalatına Uygulanan Radyasyon Kontrolü

Bilindiği gibi, Fukushima nükleer kazası sonrasında Japonya menşeli veya çıkışlı tarımsal ürünler ve gıda maddeleri 11 Mart 2011 tarihinden itibaren radyasyon kontrolüne tabi tutulmaktaydı.

6 ncı fasıl hariç olmak üzere Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ; Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği; Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranmaktaydı.

17 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/22 sayılı Tebliğ ile bu uygulamaya son verildi. Yeni uygulama çerçevesinde Japonya menşeli veya çıkışlı tarım ve gıda ürünlerinde radyasyon kontrolü uygulaması yapılmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 134 kelimedir.