Kaçakçılıkla Mücadele Uygulamalarında Kasıt Unsuru Konusunda Gümrük İdareleri Uyarıldı

Kaçakçılıkla Mücadele Uygulamalarında Kasıt Unsuru Konusunda Gümrük İdareleri Uyarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele uygulamaları konusunda tüm gümrük idarelerine dağıtımlı bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda özellikle son dönemlerde kendilerine ulaşan birçok başvuruda gümrük işlemlerinin yoğun bir şekilde kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında değerlendirilmeye başlandığı; bu durumun da mağduriyetlere sebebiyet verdiği vurgulandı.

17 Şubat 2020 tarihli ve 52302630 sayılı yazıda, herhangi bir işlem için 4458 sayılı Gümrük Kanununun yanı sıra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında da işlem tesis edilecek olması halinde, söz konusu eylemin “aldatıcı işlem ve davranış” olarak değerlendirilebilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda gümrük vergilerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi amacıyla icra edilen bir fiilin aldatıcı işlem ve davranış olarak nitelendirilerek 5607 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinde eşya ve/veya ambalajı üzerinde, eşyanın vergilendirmeye esas unsurlarının doğru olarak tespit edilmesini engellemeye yönelik olarak tahrifat yapılması veya gerçeğe aykırı veya sahte belge ibraz edilmesi veya orijinal belge üzerinde tahrifat yapılmasının önemli emareler olduğuna dikkat çekildi.

Bu çerçevede her olayın mutlaka kendi olguları/gerçekleri bağlamında ele alınması ve değerlendirmelerin olay bazında yapılarak “kasıt” unsurunun varlığının somut biçimde ortaya konulması yönünde gümrük idareleri talimatlandırıldı.  


Bu makalenin uzunluğu 168 kelimedir.