Kağıt İthalatındaki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

Kağıt İthalatındaki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

Ekonomi Bakanlığı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile kağıt ithalatında uygulanan fiyat bazlı gözetim uygulamasını kaldırdı. 2015 yılından beri baskı ve yazı kağıtlarıyla fotokopi kağıdı için ton başına 1.300 $ gözetim fiyatı uygulanıyordu.

Avrupa Kağıt Üreticileri Konfederasyonu (CEPI) 24 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'nin gözetim uygulamasını Ticaret Engelleri Yönetmeliği (TBR Regulation) kapsamında Avrupa Komisyonu'na şikayet etmiş; Avrupa Birliği de 7/7/2017 tarihinde gözetim uygulamasına Gümrük Birliği'nin işleyişi ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygunluk açısından Soruşturma başlatmıştı.

Ofis kağıtları, kitap, zarf ve doğrudan pazarlama için kullanılan kaplanmamış hamur kağıtlar (UWF) için Türkiye tarafından yapılan uygulamanın keyfi olduğu, herhangi bir nesnel temele ve soruşturmaya dayanmadığından uygulamanın otomatik olmayan lisans kapsamında ticarete haksız engel oluşturduğu iddia ediliyordu.

Türkiye'nin uygulamadan vazgeçmesi söz konusu Soruşturmayı da konusuz bırakmış oldu.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.