Kağıtsız Gümrük Projesi Kapsamındaki Uygulamalar

Kağıtsız Gümrük Projesi Kapsamındaki Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, ihracat beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

15 Nisan 2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerine geçilecek olup Projenin pilot uygulamaları halen Muratbey ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde sürdürülmektedir.

Bakanlık tarafından tüm gümrük idarelerine gönderilen dağıtımlı bir yazıda 30 Nisan 2019 tarihine kadar gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgelerin halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden veya kağıt ortamında sunulmaya devam edileceği, kağıt ortamında alınan belgelerin tarama yöntemi ile de beyannameye ekleneceği, yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçelerin hem kağıt ortamında hem de BİLGE Sistemine e- dilekçe olarak iletileceği, beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edileceği bildirilmiştir.

Bu makalenin uzunluğu 141 kelimedir.