Kalem İthalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Açıldı

Kalem İthalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Açıldı

19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Mısır menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.

Soruşturmaya konu ürün 9609.10 Gümrük Tarife Pozisyonunda sınıflandırılırken, 2003 yılından beri Çin menşeli olanlar için 144 adet başına 3.16 Dolar tutarında dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

2007 yılında aynı önlem menşe saptırması tespit edildiği için ÖEK soruşturması sonucunda Tayland'a karşı aynı oranlarla teşmil edilmişti.

Mısır’dan ithalatın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sıfır iken 2017 yılında 296 ton seviyesine ulaşması Ekonomi Bakanlığı tarafından re'sen soruşturma açılmasının ana nedeni olarak gösterildi.

İlgili tüm tarafların Tebliğ yayımından sonraki 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak sürece müdahil olması gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 106 kelimedir.