Kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve İzinlerine İlave Ek Süre Tanındı

Kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve İzinlerine İlave Ek Süre Tanındı

28 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle dahilde işleme izni veya belgesi kapsamında taahhüt hesabı henüz kapatılmamış veya müeyyideli kapatılmış işlemlere ilave ek süre verildi.

Tebliğe göre 28 Kasım 2019 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine altı ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi şartıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Tanınan bu hak 2007 yılından beri yapılan 34. istisnai işlem özelliği taşırken sıklıkla bu tür istisnalara ihtiyaç duyulması, dahilde işleme rejiminde sistemik bir sorunun olduğu ve esasen sorun doğuran unsurlara yönelik kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini gösteriyor.


Bu makalenin uzunluğu 123 kelimedir.