Katar hammadde ithalatı

Katar hammadde ithalatı

Katar’ın temel hammadde ithalatında önde gelen ithalatçılar bir araya gelerek alternatifleri ve kısa vadede yapılabilecekleri değerlendirdi. Körfez ülkelerinin uygulamaya başladığı ambargodan sonra özellikle hammadde ithalatında karşılaşılan güçlükler Katar açısından yeni tedarikçi arayışlarını acil ve hayati hale getirdi.

Ülkenin en önemli sektörlerinden olan inşaat sektöründe özellikle gabro, ince kum, kalker stoklarının bir yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğu, diğer ihtiyaç duyulan malzemeler içinse hem geri dönüşüm imkânlarının artırılması hem de ithalat prosedürlerinin kolaylaştırılması yoluna gidilmesi gerektiği ithalatçılar tarafından dile getirildi.

Liman işletmeleri özellikle inşaat malzemeleri ve gıda ürünlerinde önemli kolaylıklar ve maliyet avantajları sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı.

Ayrıca, ithalatı kolaylaştırmak için Hamad ve Sohar Limanları ile Umman'ın Salalah Limanı arasında doğrudan seferler başlatıldı.

Yıllık yaklaşık 35 milyar dolar ithalat yapan Katar'ın toplam ithalatının üçte birini gıda ürünleri ile inşaat malzemeleri oluşturuyor.

Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.