Kesme Çiçek İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Kesme Çiçek İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

9 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile kesme çiçek ithalatına gözetim uygulaması getirildi.

Buna göre 0602 pozisyonunda sınıflandırılan canlı bitkiler (kökleri dâhil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri ile 0603 pozisyonunda sınıflandırılan buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları kayıt belgesi alınmaksızın ithal edilemeyecek.

Kayıt belgesi başvuruları bölge esasına göre belirlenmiş İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince düzenlenebilecek. Brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ürünler bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu makalenin uzunluğu 74 kelimedir.