Kısmen Çekimli İplikler ithalatında Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

Kısmen Çekimli İplikler ithalatında Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonlu Poliesterlerden Tekstüre İplikler (PTY) için yürürlükte olan anti-damping vergilerinin POY ithal edilerek etkisiz kılındığı yönündeki şikayet üzerine Ekonomi Bakanlığı 25/02/2017 tarihinde Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması başlatmıştır.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen İthalatçı, Tacir ve Üreticilerin Ekonomi Bakanlığı tarafından kendilerine iletilmiş olan Soru Formlarını doldurarak 37 gün içinde adı geçen Bakanlığa sunmaları ve süreci başlatmaları gerekmektedir.

Soru Formu ulaşmamış firmalar da Ekonomi Bakanlığı internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşarak kendileri açısından önem taşıyan bu Soruşturmaya müdahil olabilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 78 kelimedir.