Kıta Afrikası Serbest Ticaret Anlaşması

Kıta Afrikası Serbest Ticaret Anlaşması

Nijer'in başkenti Niamey'de toplanan Afrika Devlet Başkanları, Kıta Afrikası Serbest Ticaret Anlaşmasının (CFTA) 4 Mart 2018 tarihinde imzalanmasını kararlaştırdı.

Anlaşma Taslağının ana maddeleri ve imza takvimi gözden geçirilerek, teknik hazırlıkların Ocak ayı içinde bitirilmesi sonucuna varıldı.

İmzalanması halinde DTÖ Kuruluş Anlaşmasından sonraki en büyük ticaret Anlaşması hüviyetini alacak olan CFTA, 1.2 milyar kişilik nüfusa sahip 55 Afrika ülkesini kapsayacak. Söz konusu nüfusun 2015 yılında 2 milyara ulaşması bekleniyor.

CFTA, normal serbest ticaret anlaşmaları kapsamına ek olarak sınır ticareti düzenlemeleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaret olanaklarının geliştirilmesi, kırsal tarım uygulamalarında işbirliklerinin artırılması,çocuk ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık gibi son derece geniş bir marjda kapsamlı hükümler içeriyor. Bu yönüyle kalkınmanın hızlandırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi önemli amaçlar taşıyor.

Afrika kıtası 874 milyon hektar ekilebilir arazisi, stratejik madenleri, dengesiz dağılımına rağmen su kaynakları ve toplam popülasyonun %60'ını oluşturan genç nüfusu ile önemli bir potansiyel taşımasına rağmen Afrika içi ticaret toplam ticaretin %11'i düzeyinde bulunuyor.

CFTA'nın kıta içi ticarete önemli bir dinamizm getirmesi hedeflenirken Anlaşma imzalanması sonrasında en hızlı liberalleşmenin canlı hayvan ticareti, tarımsal ürünler, çay, kahve ve demir-çelik gibi sektörlerde olması bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 177 kelimedir.