Klima İthalatı Damping Soruşturması

Klima İthalatı Damping Soruşturması

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından desteklenen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “duvar tipi split klimalar” için dampinge karşı kesin önlem 2006 yılından beri uygulanmaktadır.
2012 yılında bir defa uzatılan önlemin devamı için 21 Mart 2017 tarihinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açılmıştır. Söz konusu Soruşturma tamamlanmış olup, önlemin aynı şekilde (CIF değerin %25'i) devamı için karar alınmıştır.

Kapsam içindeki ürünler 8415.10.90.00.00, 8415.90.00.90.11 ve 8415.90.00.90.12 GTİP'lerde sınıflandırılan duvar tipi split klimalar ile bunların iç ve dış üniteleridir.

Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam’dan yapılan ithalatların önlemlerin etkisiz kılınması amacıyla yapıldığı daha önce tespit edildiğinden Çin için alınan önlemin bu ülkeler için de uygulanmasına devam edilecektir.

Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.