Kore Menşeli Tekstil Tipi Pet Cips İthalatı

Kore Menşeli Tekstil Tipi Pet Cips İthalatı

Sasa Polyester A.Ş'nin başvurusu üzerine Kore menşeli tekstil tipi pet cips (polietilen tereftalat) ithalatına korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın vizkozitesi 78 ml/g olanları soruşturmaya konu edilmiştir. G.Kore ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrasında ürün ithalatında ani bir şekilde yaşanan artış Soruşturmanın ana nedenini oluşturmuştur.

2013 yılında Kore'den yapılan ithalatın yerli üretime oranı yüzde 6 düzeyindeyken, bu oran 2017 yılının ilk 9 ayı itibariyle yüzde 17'ye yükselmiştir.

Sasa A.Ş. yaptığı başvuruda iki ülke arasında imzalanan STA ile Uzakdoğu ülkelerinde gerçekleşen kapasite artışının öngörülemeyen gelişme olduğunu iddia etmiştir.

Yürütülecek Soruşturmada uygulanacak prosedür ve önlemler iki ülke arasındaki STA hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.