Kore ve Vietnam Menşeli Polyester İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Kore ve Vietnam Menşeli Polyester İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle Kore ve Vietnam menşeli polyester ithalatına karşı damping soruşturması başlatıldı.

Yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş. firması tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A. Ş. ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden başlatılan Soruşturma kapsamında Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden” olarak tanımlanan eşya soruşturulacak.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek. Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 103 kelimedir.