Kredi Garanti Fonu Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

Kredi Garanti Fonu Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) limitleri artırıldı.

Buna göre KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye ve kefalet limiti de 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

Değişiklik kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkânı tanındı.

Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda 100 bin TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.


Bu makalenin uzunluğu 130 kelimedir.