Kuru Soğan ve Patates İhracatına Ön İzin Şartı Getirildi

Kuru Soğan ve Patates İhracatına Ön İzin Şartı Getirildi

7 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle kuru soğan ve patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine alındı. Yeni düzenleme ile söz konusu malların ihracatından önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması gerekecek.

Son dönemlerde Güney Asya ülkelerinde başta Hindistan olmak üzere bu ürünlerdeki arz açığı bulunmakta ve Türkiye’den de büyük miktarlarda ürün talebi söz konusu olmaktaydı. En büyük üretim bölgelerindeki aşırı yağış nedeniyle yurtiçi arz sıkıntısına ek olarak, Hindistan’ın geleneksel olarak en büyük tedarikçilerinden olan Sri Lanka’nın getirdiği ihracat kısıtlamaları ürün piyasasındaki dalgalanmaları artırmıştı.

Hindistan, iç talebini karşılamak için soğan ithalatı için gittikçe artan şekilde Türkiye ve Mısır'a ağırlık veriyordu. Hindistan verilerine göre içinde bulunduğumuz mali yıl içinde yapılan 7070 tonluk soğan ithalatının yaklaşık yarısı Türkiye'den yapıldı.

Türkiye’nin getirdiği yeni kısıtlama ile Hindistan’ın yeni tedarikçi arayışlarını hızlandırması bekleniyor.

Kaynak:GrainMart


Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.