Laminat Parke Damping Soruşturması Tamamlandı

Laminat Parke Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin ve Almanya menşeli laminat parkeler için 12 Nisan 2019 tarihinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Damping Soruşturması (NGGS) tamamlandı.

Yürütülen Soruşturma neticesinde 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan laminat parke ithalatı için 2014 ve 2015 yıllarından bu yana yürürlükte olan damping önleminin aynı şekliyle devamına karar verildi.

Buna göre söz konusu ürünün Çin’den ithalinde 1.6-2.4 $/m2; Almanya’dan ithalinde ise 0.3-1.05 $/m2 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem tahsil edilecek. Orihjinal Soruşturmada damping yapmadığı tespit edilen Alman Falquon GmbH firmasınınsa bu önlemden muafiyet hali devam edecek.

Soruşturma sonucu 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin uzunluğu 97 kelimedir.