Laos Menşeli Bisiklet Lastikleri Soruşturması

Laos Menşeli Bisiklet Lastikleri Soruşturması

11 Nisan 2017 tarihinde Laos menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ile bunların aksam ve parçaları için başlatılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması 30 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tamamlandı.

Yapılan Soruşturma neticesinde Laos’da mukim üretici/ihracatçı Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliği taşıdığı, soruşturma konusu eşyanın üretimini faal olarak gerçekleştirdiği, önlem uygulanan ülkelerden ithal ettiği soruşturma konusu eşyayı menşe yanıltması yaparak Türkiye’ye ihraç etmeye yönelik herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığı tespit edilerek firmanın uygulanmakta olan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna varıldı.

Söz konusu firma dışında Laos’dan Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatı yapan başka firma bulunmadığından Soruşturma hem firma hem de Laos için önlemsiz tamamlandı.

Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.