Lateks İplik İthalatında Damping Soruşturması

Lateks İplik İthalatında Damping Soruşturması

2012 yılından beri Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler için Natural Rubber Thread Co. Ltd için CIF bedelin %4,37’si, diğer firmalar için ise CIF bedelin %8,75’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Söz konusu önlem, 27/11/2017 tarihinde sona ereceğinden, yerli üreticiler Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. önlemin devamı için Ekonomi Bakanlığı'na başvurmuştur.

Ekonomi Bakanlığı yaptığı değerlendirme sonucunda 4007.00 GTP’i altında sınıflandırılan ürünler için bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açılmasına karar vermiştir.

Ürün ithalatçıları, üretici/ihracatçılarının 37 gün içinde soru formunu doldurarak Bakanlığa başvurması gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 92 kelimedir.