LED Ampul, Plastik Torba ve Bazı Oyuncakların İthalatına Gözetim Getirildi

LED Ampul, Plastik Torba ve Bazı Oyuncakların İthalatına Gözetim Getirildi

3 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerle LED Ampul, Plastikten Torba ve Çantalar ile bazı oyuncakların ithalatına fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi.

Anılan eşyaların söz konusu Tebliğlerde belirtilen eşik değerlerin altındaki ithalat taleplerinde Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesinin gümrük idaresine ibrazı zorunlu olacak.

8539.50.00.00.00 GTİP’te sınıflandırılan LED ampuller için bu eşik değer 14 $/kg; 9503, 9504 ve 9505 pozisyonlarında sınıflandırılan belirli oyuncak ve oyun kağıtları için 5.000-30.000 $/ton; 3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.19 ve 3923.29.90.00.19 plastikten torba ve çantalar için 3.200 $/ton olarak uygulanacak.

Tebliğler 30 gün sonra yürürlüğe girecek.


Bu makalenin uzunluğu 85 kelimedir.