Leke Sökücü Hammadde İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Leke Sökücü Hammadde İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

25 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonat ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, yerli üretici Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı. Bu kapsamda Almanya ve İsveç menşeli veya çıkışlı 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar” için damping soruşturması yürütülecek. Söz konusu ürünler için 2018 yılında CIF bedelin yüzde 12’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Açılan gözden geçirme soruşturmasına taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 106 kelimedir.