Lübnan İthalat Düzenlemelerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

Lübnan İthalat Düzenlemelerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir bildirime göre Lübnan 26 Eylül 2019 tarihinde gümrük vergilerinde yaptığı ciddi artışlara ek olarak ithalat prosedürlerinde de önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlisi olarak ürün ayrımı yapılmaksızın ithalat işlemlerinde sunulan faturalarda kontrol uygulamasına geçilmiştir. Bundan böyle, ithalatta Lübnan gümrüklerine sunulan belgeler arasında bulunan faturaların ihracat ülkesinde tasdik edilip, o ülkedeki Lübnan Büyükelçiliği/Konsolosluklarından onaylanması gerekmektir.

Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili olarak Beyrut Ticaret Müşavirliği’nin, Trablus Gümrükleri ve ilgili kararı yürürlüğe koyan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçtiğini, karışıklık çözülene kadar fatura tasdikine dair sirkülerin uygulamasının geçici bir süre askıya alındığını bildirmektedir.

Ancak söz konusu ülke ile ticaret yapan firmalarımızın bu kararın yakın zamanda tekrar uygulamaya konulabileceğini dikkate alarak buna göre önlem almalarında fayda görülmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 118 kelimedir.