Madagaskar Makarna İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Makarna İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 22 Temmuz 2019 tarihli bildirimle makarna ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Haksız Rekabeti Önleme Ulusal Otorsitesi (Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales) tarafından yürütülecek.

Kendilerine form ve yazı gönderilenler dışında kalan ve ilgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 18 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 30 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini faks veya e-mail yoluyla ilgili Otoriteye bildirmeleri ve soru formu talep etmeleri gerekiyor. Doldurulacak soru formları ve sunulacak belgelerin ise en geç 30 Ağustos 2019 itibariyle sunulmuş olması şartı bulunuyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 132 kelimedir.