Madagaskar Üç Ürün Grubu İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Üç Ürün Grubu İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 27 Ağustos 2019 tarihli bildirimle sabun, motor yağı ile bitkisel yağ ve margarin ithalatına yönelik üç ayrı Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kendilerine form ve yazı gönderilenler dışında kalan ve ilgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların Soruşturmaya müdahil olma iradelerini faks veya e-mail yoluyla ilgili Bakanlığa bildirmeleri ve soru formu talep etmeleri gerekiyor.

Doldurulacak soru formları ve sunulacak belgelerin ise soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 14 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 30 gün içinde sunulmuş olması şartı bulunuyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.