Malezya Menşeli Kauçuk İplik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Malezya Menşeli Kauçuk İplik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

16 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ip ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, yerli üreticiler ELPA Elastiki İplikler San. ve İhr. A.Ş. ile Şahin Lateks San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Malezya menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler”  için damping soruşturması yürütülecek.

Halihazırda söz konusu ürünler için yüzde 11.6 ila 16.9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 105 kelimedir.