Malezya Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Malezya Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

4 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı ve giyim için kullanılan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.

Bakanlığın istatistiki veriler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda re’sen açılan Soruşturma 54.07 gümrük tarife pozisyonundaki muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan giyim için olan bazı dokunmuş mensucatı kapsıyor.

Bahsi geçen ürünlerin Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli ithalatına 2002 yılından bu yana uygulanan damping önlemi çeşitli tarihlerde farklı ÖEK Soruşturmaları ile Filipinler, Bulgaristan ve Yunanistan’a da teşmil edilmişti.

Açılan yeni Soruşturma, Malezya da önleme tabi olmasına karşın tabi olduğu önlemin Çin’den daha düşük olmasına bağlı olarak menşe saptırması yapıldığı şüphesine dayanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçılarla Malezyalı ihracatçı, üretici veya sivil toplum kuruluşlarının 37 gün içinde soru formalarını doldurarak sürece müdahil olmaları gerekiyor.
Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.