Menşe İspat Belgeleri Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgeleri Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

24 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanan eşya için menşe ispatının menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak için uygulamanın detayları ile ilgili tüm gümrük idarelerini 27 Mayıs 2019 tarihli yazısıyla talimatlandırmıştır.

Söz konusu yazıya göre, Avrupa Birliği’nden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterlerine göre belirlenen durumlar hariç olmak üzere menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.

Bununla birlikte, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için beyanname ekinde  “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 135 kelimedir.