Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri ile İlgili Düzenleme

Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri ile İlgili Düzenleme

Bilindiği üzere ihracat işlemleri için A.TR Dolaşım Belgeleri 28 Mayıs 2018 tarihinden beri yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.

Halen hem elektronik hem de manuel olarak düzenlenebilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve Malezya Menşe Belgelerinin ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceği kararlaştırılmıştı.

Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bildirimde özel sektör temsilcilerinden kendilerine iletilen talepler sonucunda konunun bir kere daha ele alındığı ve MEDOS ile entregrasyon sağlanabilmesi için gerekli olan teknik alt yapının tamamlanamaması nedeni ile geçiş sürecinin uzatıldığı ifade edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2019 tarihinden sonra Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) veya Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı eşya ile Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR.MED, D-8, İran, Malezya) Bakanlığın ikinci bir talimatına kadar her iki usulde de düzenlenmeye devam edilebilecektir.

Bu makalenin uzunluğu 151 kelimedir.