Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sunulmasına Önemli Kolaylıklar Getirildi

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sunulmasına Önemli Kolaylıklar Getirildi

Dünya genelinde yaşanan salgına bağlı olarak birçok bürokratik işlem sekteye uğradığından her gün artan şekilde kolaylaştırma, muafiyet ve süre uzatımları söz konusu oluyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı 15 Nisan 2020 tarihli ve tüm gümrük idarelerine muhatap bir yazısında menşe ve dolaşım belgelerinin ibrazı ile ciddi bir takım kolaylaştırmalar yaptı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin , deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretimlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu ve özellikle İtalya’dan gerçekleştirilen ara mamul ithalatında gerekli olan A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerinin temin edilemediği yolundaki başvurusuna istinaden yazılan yazıda birçok başka ülke ve sektör için de benzer durumların söz konusu olduğu belirtildi. Adı geçen belgeler temin edilemeyince ticaret erbabı en yüksek gümrük vergisi oranları üzerinden teminat vermek suretiyle ithalat yapabiliyor.

Fiili imkansızlık dolayısıyla belgelerin düzenlenemediği ve mağduriyetlerin yaşandığı gerçeğinden hareketle Bakanlık 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli bir takım kolaylaştırmalar yaptı.

30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri, tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamındaki menşe ispat belgeleri “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilecek ve teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergiler tahakkuk ettirilmeyecek.

Şartların düzelmesi akabinde ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgeler gümrük idarelerine sonradan ibraz edilecek. Aynı şekilde, tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından da bu uygulama geçerli olacak.

Ancak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergiler için ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilecek.


Bu makalenin uzunluğu 243 kelimedir.