Menteşe İthalatında Yeni Düzenleme

Menteşe İthalatında Yeni Düzenleme

"Adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar", 2004 yılından beri dampinge karşı kesin önleme tabi bulunmaktadır.

Kilogram başına 0.508 ila 1.64 ABD doları şeklinde uygulanan bu önlem, Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları ile 2010 yılında Malezya, Endonezya ve Tayvan'a; 2017 yılında ise İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tayland'a da geçerli olacak şekilde genişletilmiştir.

13 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile "nakil vasıtalarına mahsus menteşeler" önlem kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Bu düzenlemenin Türkiye'nin önemli ihracat sektörlerinden olan otomotiv sektörünün rekabet gücüne olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 82 kelimedir.