Menteşe ÖEK Soruşturması

Menteşe ÖEK Soruşturması

Bilindiği gibi, Çin, Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı menteşe ve aksamları için kg başına 0,508-1.64 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tayland üzerinden etkisiz kılındığı iddiasıyla Ekonomi Bakanlığı 17 Kasım 2016 tarihinde Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması başlatmıştır.

Söz konusu Soruşturma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/21 sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılarak, Maggi SRL isimli İtalyan firma dışındaki tüm firmalara 0.75-1.64 $/Kg oranındaki dampinge karşı kesin önlemin teşmil edilmesi kararına varılmıştır.

İşbirliğine gelmeme ve/veya menşe saptırması yoluyla mevcut önlemi etkisiz kılmaya dönük faaliyetlerde bulunma iddiası ile alınan bu karar mevcut damping vergisinin İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tayland için de uygulanması sonucunu doğurmuştur.

İthalatçılar açısından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın durumu firma bazında yeni Soruşturmalara taşıması da ihtimal dahilindedir.

Bu makalenin uzunluğu 119 kelimedir.