Mısır ABD Menşeli PVC İthalatına Damping Önlemi Aldı

Mısır ABD Menşeli PVC İthalatına Damping Önlemi Aldı

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 3904.10.00.90 tarifesi altında sınıflandırılan ABD menşeli veya çıkışlı PVC ithalatına nihai anti-damping vergileri uygulama kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dampinge karşı önlemin CIF değerin yüzde 9’u olacağı ve kararın Mısır Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi. Soruşturma, 2020 yılı Aralık ayında yerli üreticilerin şikâyeti üzerine başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada ABD’den gelen ürünlerin dampingli olduğu, dampingli ithalatın yerli üretimin zararına sebebiyet olduğu sonucuna varıldı.

Alınan önlem sonrasında Türk ürünlerinin Mısır pazarında rekabet avantajı kazanabileceği değerlendiriliyor. 

Kaynak: EgyptIndependent


Bu makalenin uzunluğu 83 kelimedir.