Mısır Alüminyum İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Mısır Alüminyum İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Mısır Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 22 Nisan 2020 tarihli bildirimle ham alüminyum ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Önlemleri Birimi tarafından yürütülecek.

İlgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 16 Nisan 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde 30 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini bildirmeleri ve soru formu talep etmeleri gerekiyor. Tarafların talebi üzerine kamu dinleme toplantısı da tertip edilebilecek.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 107 kelimedir.