Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır İnşaat Demiri İçin Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Mısır Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 2 Nisan 2019 tarihli bildirimle inşaatlarda kullanılan yarı mamul niteliğindeki demir, alaşımsız çelik ve çelik çubuklar için bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu.

İlgili tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 30 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini bildirmeleri ve ilgili bilgi-belgeleri yetkili merciye sunmaları gerekiyor.

Soruşturma Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Önlemleri Bölümü tarafından yürütülüyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.