Mısır’dan Kurşun Kalem İthalatına Açılan ÖEK Soruşturması Tamamlandı

Mısır’dan Kurşun Kalem İthalatına Açılan ÖEK Soruşturması Tamamlandı

19 Haziran 2018 tarihinde Mısır menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatına yönelik açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması tamamlandı.

Soruşturmaya konu ürünler 9609.10 Gümrük Tarife Pozisyonunda sınıflandırılıyordu ve 2003 yılından beri Çin menşeli olanlar için 144 adet başına 3.16 Dolar tutarında dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor. 2007 yılında ise Çin’e kaşı uygulanan önlem menşe saptırması tespit edildiği için Tayland'a karşı aynı oranlarla teşmil edilmişti.

Mısır’a yönelik ÖEK Soruşturmasının 25 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kapanış Tebliğine göre bu ülkeye yönelik bir önlem alınmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı ve orijinal önlemin etkisiz kılındığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Mısır’dan ithalatın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sıfır iken 2017 yılında 296 ton seviyesine ulaşması konu ile ilgili re'sen soruşturma açılmasının ana nedenini oluşturmuştu.


Bu makalenin uzunluğu 120 kelimedir.