Moldova Menşeli Peynir ve Yağ İthalatındaki Tarife Kontenjanı Uygulamasında Değişiklik

Moldova Menşeli Peynir ve Yağ İthalatındaki Tarife Kontenjanı Uygulamasında Değişiklik

Ülkemiz tarafından Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında ürün bazında belirlenen tarife kontenjanları uygulanmaktadır.

04.05 pozisyonlu sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri ile 04.06 pozisyonlu peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler için de bu kapsamda yıllık olarak sırasıyla 500 ve 300 ton miktarında tarife kontenjanı açılmaktadır.

19 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile söz konusu ürünlerde tahsisat yapılacak firma türü ile tahsisat yöntemi değiştirilmiş ve tarife kontenjanına başvurabilecek firmaların üretici, sanayici veya ithalatçı olabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca daha önce beyanname sırasına göre tescil şeklinde belirlenen dağıtım yöntemi talep toplama yöntemine çevrilmiştir.

Bahsedilen ürünlerin tarife kontenjanı dönemi 1 Ocak-31 Aralık olarak belirlendiğinden, kontenjandan faydalanmak isteyen firmaların en geç 30 Kasım tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na başvurması gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.