Motosiklet- Bisiklet İç-Dış Lastik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Motosiklet- Bisiklet İç-Dış Lastik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için motosiklet ve bisikletlerde kullanılan iç-dış lastiklerle aksam ve parçaları ithalatına iki ayrı nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturmalar, yerli üretici Anlas Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Billas Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” için damping soruşturması yürütülecek.

Ayrıca, aynı ülkeler menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” bir başkaya soruşturmaya konu olacak.

Soruşturmalara taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 273 kelimedir.