Nar ihracatında Amerika pazarına giriş imkanı

Nar ihracatında Amerika pazarına giriş imkanı

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol Birimi (APHIS) Türkiye menşeli narların Alaska da dahil olmak üzere ABD'ye ithaline imkan tanıyacak düzenleme için hukuki süreci başlattı.

Bu çerçevede gerekli kalıntı testlerini tamamlayan APHIS, Türkiye'de üretilen narların belirlenen ithalat prosedürlerini yerine getirerek ülkeye girişinde herhangi bir güvenlik riskinin bulunmadığını ilan etti.

Üretim ve paketleme yerinin tescili ve izlenmesi, bu tesislerin zararlı haşereden arındırılmış olması, üründe dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ile izlenebilirlik altyapısının kurulmuş olması bahsedilen ithalat prosedürlerinin ana gerekliliklerini oluşturuyor. Ayrıca, ürünün hasattan en geç 24 saat sonra paketlenerek uygun şartları taşıyan konteynırlara yüklenmiş olması gerekiyor.

APHIS tarafından hazırlanan taslak şeklindeki düzenleme önerisine ilgi taraflar 21 Ağustos 2017 tarihine kadar görüş bildirerek müdahil olabilecek. Türk ürünlerinin hasat ve sevk tarihlerinin ABD'li yerli üretimi tamamlar bir nitelik göstermesi dolayısıyla Türk ürünleri için bu sürecin son derece önemli bir pazara giriş imkanı olabileceği değerlendiriliyor.

Bu makalenin uzunluğu 140 kelimedir.