Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

30 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile naylon iplik ithalatı için Korunma Önlemleri Soruşturması açılmıştır.

Söz konusu Soruşturma 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplikleri kapsamaktadır. Bakanlıkça yapılan ön incelemede eşya ithalatının mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış gösterdiği ve yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturmada ilgili taraf olarak kabul edilmek istenen üretici, ihracatçı, ithalatçı veya sektör temsilcilerinin 30 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak Bakanlığa teslim etmesi gerekmektedir.

Soruşturmanın normal süresi 9 ay olup, Bakanlık bir defaya mahsus 6 ay uzatma hakkına sahiptir.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.