Naylon İplik Korunma Önleminden Muafiyet Sağlayan Tarife Kontenjanı Uygulanmaya Başlandı

Naylon İplik Korunma Önleminden Muafiyet Sağlayan Tarife Kontenjanı Uygulanmaya Başlandı

Bilindiği gibi 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla naylon iplik ithalatına yönelik yürütülen Soruşturma tamamlanarak ek mali yükümlülük uygulanması kararı alınmıştı.

3 yıl boyunca uygulanacak bu ek mali yükümlülüğün 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında uygulanmasına ve ilk yıl için kilogram başına 0.1 ila 0.3 dolar olarak tahsiline karar verilmişti.

Ancak, Karar kapsamında belirlenen ülkelerden yapılacak 2.986 tonluk toplam ithalatın söz konusu ek mali yükümlülüğe tabi olmadan gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Söz konusu tarife kontenjanın dağıtım şart ve usullerini belirleyen
Tebliğ 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu düzenleme ile Tebliğde yer alan usul ve şartları yerine getiren firmaların ek mali yükümlülük ödemeden naylon iplik ithalatı yapmalarına imkan sağlanmıştır.


Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.