Naylon İplik Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

Naylon İplik Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

30 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile naylon iplik ithalatı için açılan Korunma Önlemleri Soruşturması tamamlandı. 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre naylon ve diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatına kilogram başına 0.1 ve 0.3 dolar ek mali yükümlülük getirildi.

Alınan Karara göre önlem 3 yıl geçerli olacak ve yıl bitimlerinde birer cent azaltılarak devam ettirilecek ve Kararın yayımı tarihinden sonraki 30.gün yürürlüğe girecek.

Önlem kapsamında 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.51,5402.45 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplikler bulunuyor. Bakanlıkça yapılan Soruşturmada eşya ithalatının mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış gösterdiği ve yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edildi.

Önlem süresince 141 az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeye yıllık 2986 ton tarife kontenjanı ek mali yükümlülük uygulanmaksızın dağıtılacak.


Bu makalenin uzunluğu 123 kelimedir.