Önlem Süresi Biten ve Bitecek Olan Dampingli Ürünler İlan Edildi

Önlem Süresi Biten ve Bitecek Olan Dampingli Ürünler İlan Edildi

28 Ağustos 2019 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 5 yıllık önlem süresi tamamlanmak üzere olan eşya listesi yayımlandı.

Yerli üreticiler tarafından süresi içinde usulüne uygun bir başvuru yapılmazsa ithalinde dampinge karşı önlem uygulanan bu ürünler üzerindeki önlemler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Sentetik filament iplikler, suni ve sentetik liflerden dokunmamış mensucat, vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler, çapa makineleri, gıda maddelerini doğrayıcı, öğütücü ve karıştırıcı uçlar için yürürlükteki önlemlerin devam edebilmesi için önlem bitim tarihiden en az 3 ay önce yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini kanıtlayabilen gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan naylon tekstüre iplik önlemi 27 Mart 2019; kurşun kalem ve boya kalemleri önlemi ise 9 Ağustos 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Bu makalenin uzunluğu 127 kelimedir.